Rapporten

Arbete, försörjning och utbildning

*
Beställ tryckt version av rapporten, klicka här.

Ange namn, adress och antal ex. i beställningen. Skickas mot frakt- och emballagekostnad från 45 kr (upp till sju rapporter för 79 kr). Vid större beställning kontakta Hjärnkraft via mejl info@hjarnkraft.se eller telefon 084474530.
Antal sidor: 116. ISBN 978-91-985140-4-9


Mer om rapporten

Rapporten beskriver befintlig lagstiftning och aktuella stödsystem samt dess effekter genom att ge en överblick av tillsynsmyndigheternas uppföljningsresultat, kunskapsläget och forskningsresultat för personer med förvärvad hjärnskada. Insatserna som beskrivs är ersättningssättningssystem från Försäkringskassan, arbetsmarknadspoliska åtgärder för personer med funktionsnedsättningar enligt Arbetsförmedlingens lagstiftningssystem, daglig verksamhet enligt LSS, bistånden sysselsättning och försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen och arbetsresor enligt Lag om färdtjänst. Ansvaret för de olika stödformerna till personer med funktionsnedsättningar är uppdelat på stat och kommun samt till viss del landsting/regioner. Insatserna kan utföras av privata utförare enligt olika bestämmelser.

5arbetewebbKlicka på bilden för kostnadsfri PDF.
Skrivs ut på liggande A4.