Processgrupp – Samordning

Projektet syftar till att personer med traumatisk hjärnskada och deras närstående ska få sina behov av insatser tillgodosedda ur ett livslångt perspektiv.

Processgruppen Samordning kommer att fokusera på hur olika insatser samordnas ur individens perspektiv – oavsett huvudman och finansiär.

Målet är att identifiera och beskriva hur personer med traumatisk hjärnskada ska får ett samordnat stöd över tid för att utvecklas och få ett liv med god hälsorelaterad livskvalitet, sysselsättning och delaktighet i samhällslivet.