Kan ny teknik och e-hälsa vara verktyg i samordningen?

Med den frågeställningen i fokus genomfördes Hjärnskadeforum 2016 den 15 januari med god uppslutning. Det kom 183 deltagare från såväl professionen som medlemmar från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP

Det var en lyckad dag under ledning av moderatorn Per Hamid Gathan.  Efter en kort presentation av Modellprojektet beskrev Cathrin Johnson, hur hon byggt upp verksamheten med Case Management för personer med förvärvad hjärnskada i Storbritannien. Där jobbar man enligt devisen ”What ever it takes”.

Under eftermiddagen presenterades och diskuterades ny teknik av neuropsykologerna Aniko Bartfai och Daniel Berggren, arbetsterapeut Inga-Lill Bohamn och sjukgymnast Susanne Palmcrantz. Jean Luc af Geijerstam, rehabiliteringsläkare och utredare på E-hälsomyndigheten, beskrev myndighetens uppdrag och utmaningar. Socionom Marja Leena Kumulainen presenterade hur man arbetar med ny teknik i äldreomsorgen i Västerbotten, där hemtjänsten annars åker två varv runt jorden – varje månad.

Kampen tillbaka
Niklas Håkansson. En ung man på 23 år som när han var 16 år fick ett slag med en flaska i huvudet. Varje dag sedan dess har Niklas kämpat sig tillbaka till ett liv som är hanterbart i stort och smått. Han samtalar med leg. arbetsterapeut Rita Ehrenfors om vad som hjälpt honom på vägen och hans erfarenheter av det som brustit.

Case Management – erfarenheter nationellt och internationellt
Catherine Johnson BABICM, British association of brain injury case managers, har arbetat inom hjärnskadeområdet sedan 1984 och byggde upp Skottlands första enhet för hjärnskaderehabilitering. Startade Rehab without walls 1994 vilket är världens första CARF-ackrediterade case-manager-företag, som för både vuxna och barn med hjärnskador. Hon har varit med att ta fram standarder för case manager och hjärnskaderehabilitering samt var med och utvecklade BABICM, (som ordförande 2007-2010) och är fortsatt aktiv inom organisationen. Är även engagerad i Headway och är socionom i botten.

Presentation Case Management

Nationell e-hälsa, hur ser det ut idag?
Jean-Luc af Geijerstam, utredare eHälsomyndigheten. Läkare med erfarenhet från hjärnskaderehabilitering, pågående forskning inom bl a lätta traumatiska hjärnskador. Erfarenhet från medicinsk utvärdering från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Presentation Nationell e-hälsa

Nya arbetssätt med stöd av modern teknik
Marja-Leena Komulainen. Koordinator av e-hälsa i Norrbottens län, projektledare i Remo Age, ett införandeprojekt som finansieras via EU och omfattar Norge, Skottland och Norrbotten. Socionom med lång erfarenhet av kommunal socialtjänst. Anställd på kommunförbundet i Norrbotten.

Tekniska hjälpmedel för kognition
Inga-Lill Boman, med.dr och leg.arbetsterapeut. Forskare och rehabiliterings/vårdutvecklare vid rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus.

Presentation Tekniska hjälpmedel för kognition

Kan man träna kognition?
Aniko Bartfai. Adjungerad professor vid inst för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet.

Teknik som stödjer rehabilitering i vårdkedjan efter stroke
Susanne Palmcrantz, leg. sjukgymnast, specialist i neurologi,med.dr, Rehabvårdutvecklare, Koordinator av rehabiliteringsmedicinska teknikprojekt, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus.

Presentation Teknik som stödjer rehabilitering i vårdkedjan efter stroke

Neuropsykologisk gruppbehandling och datoriserad arbetsminnesträning för vuxna
Daniel Berggren, leg. psykolog och ST-psykolog i klinisk neurospykologi vid Östersunds rehabcentrum.

Presentation Neuropsykologisk gruppbehandling

Läs mer

En övergripande artikel har publicerats i tidningen Hjärnkraft nr 1-16. Artikeln öppnas i ett nytt fönster.Hk 1-16 s 16-17