Processgrupp – Stödfunktioner

Processgruppen Stödfunktioner kommer att beskriva den nuvarande situationen i Sverige och det internationella kunskapsläget utifrån samhällsområdet Stödfunktioner. Vi kommer att fokusera på vilka livslånga individanpassade stödfunktioner som finns inom kommun, landsting och privat sektor som kan ge möjlighet till kontinuerligt stöd och rådgivning ur ett individperspektiv.

Målet är att identifiera och beskriva hur personer med traumatisk förvärvad hjärnskada ska få tillgång till ett mer strukturerat samordnat stöd över tid för att utvecklas och få ett liv med god hälsorelaterad livskvalitet, sysselsättning och delaktighet i samhällslivet.

Processledare: Ingela Ljunggren Törnblad,
Hjärnskadekoordinator Region Skåne