Kartläggning av rehabiliteringssituationen för personer med förvärvad hjärnskada

Socialstyrelsen gav i december 2012 ut sin rapport ”Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada – Landstingens rehabiliteringsinsatser”. Se rapporten genom att klicka på länken nedan.

Socialstyrelsens rapport

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft  och  Personskadeförbundet RTP  avslutade 2013 sin kartläggning av hur personer med förvärvad hjärnskada upplever den rehabilitering och de samhällsinsatser de fått  efter sin skada. Resultatet av projektet redovisades bland annat vid Hjärnskadeforum 2013. Projektet drevs med stöd av Arvsfonden. Klicka på länkarna nedan för att komma till materialet.

Sammanfattning av kartläggningen.

Teknisk rapport Indikator

Det här vill jag berätta

Hälsorelaterad livskvalitet