Vid Hjärnskadeforum 2013 som genomfördes den 15-16 januari 2013 lades grunden för ”Modellprojektet”.

Under två dagar presenterades nuläget för Hjärnskaderehabiliteringen i Sverige och Norden, Socialstyrelsen redogjorde för den kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser för personer med traumatisk hjärnskada liksom Hjärnkraft och RTPs egen utredning. Här myntades begreppen ”Röda mattan”,” Svarta hålet” och Ättestupan”. Efter Hjärnskadeforum bildades en strategigrupp och deras arbete lade grunden till projektet.

Första dagens föreläsningar finns på UR Samtiden. Föreläsningarna är textade.

Hjärnans anpassningsförmåga
Lars Nyberg, professor i neurovetenskap vid Umeå universitet, berättar om våra hjärnors förmåga att förändra sig. Ny forskning har upptäckt att hjärnan är plastisk hela livet ut vilket är grunden till nyinlärning
http://ur.se/Produkter/174933-UR-Samtiden-Hjarnskadeforum-2013-Hjarnans-anpassningsformaga

Hjärnkraft/RTP presenterar sin undersökning
Hur uppfattar brukarna kvalitén på de rehabiliterings- och stödinsatser som samhället ger personer med hjärnskador? Hjärnkraft och RTP presenterar den kartläggning som de har genomfört. Med Lars Fallberg, forskare Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, och Rita Ehrenfors, arbetsterapeut.
http://ur.se/Produkter/174939-UR-Samtiden-Hjarnskadeforum-2013-Hjarnkraft-presenterar-undersokning

Socialstyrelsen kartlägger rehab
Socialstyrelsen presenterade nyligen sin kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser för personer med traumatisk hjärnskada. Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin, menar att det vore oanständigt av politiker och huvudmän att avstå från att tilldela resurser till rehabilitering av hjärnskadade.
http://ur.se/Produkter/174938-UR-Samtiden-Hjarnskadeforum-2013-Socialstyrelsen-kartlagger-rehab

Eftervård i Norden
Hur ser eftervården ut för hjärnskadade i Danmark och Norge? Med Jörgen Feldbaeck, professor i klinisk neurorehabilitering vid Århus universitet, och Cecilia Röe, professor i medicin och rehabilitering vid Oslo universitetssjukhus.
http://ur.se/Produkter/174935-UR-Samtiden-Hjarnskadeforum-2013-Eftervard-i-Norden

Vårdkedjan i Sverige
Nya rön visar att tidig rehabilitering av hjärnskador ger mycket goda resultat för patienten. I ett nystartat kvalitetsregister ska sjukhus kunna jämföra sina insatser i vården av hjärnskadade. Med Catharina de Boussard och Marianne Langsjö, överläkare vid Danderyds respektive Sandvikens sjukhus.
http://ur.se/Produkter/174936-UR-Samtiden-Hjarnskadeforum-2013-Vardkedjan-i-Sverige

Ett värdigt liv
Polisen Per Lindblad råkade för åtta år sedan ut för en lättare hjärnskada i samband med en trafikolycka. Till att börja med verkade allt okej men så småningom börjar problemen dyka upp. I ett samtal med psykologen Christian Oldenburg berättar Per om den långa vägen tillbaka.
http://ur.se/Produkter/174934-UR-Samtiden-Hjarnskadeforum-2013-Ett-vardigt-liv

Behov efter skadan
Cecilia Röe, professor i medicin och rehabilitering vid Oslo universitetssjukhus, berättar om de många unga vuxna som skadas i trafiken. De här patienterna ska leva med sina skador under lång en tid, något som man måste ta med i beräkningen när man planerar deras rehabilitering.
http://ur.se/Produkter/174932-UR-Samtiden-Hjarnskadeforum-2013-Behov-efter-skadan

Livet efter skadan
Camilla drabbades av en svår hjärnskada och har idag kommit så pass långt i sin utveckling att hon kan resa runt i landet och berätta om sin väg tillbaka. Här berättar hon tillsammans med sin sjukgymnast och sin storebror om den långa vägen tillbaka till ett värdigt liv.
http://ur.se/Produkter/174918-UR-Samtiden-Hjarnskadeforum-2013-Livet-efter-skadan

Röda mattan, svarta hålet och ättestupan
Paneldebatt med landstingsråd Stig Nyman, regionråd Lena Hult, utredare Björn Harrysson, riksdagsledamot Maria Lundqvist Brömster, Meta Wiborgh, ordförande Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, och Jörgen Borg, professor i rehabiliteringsmedicin.
http://ur.se/Produkter/174940-UR-Samtiden-Hjarnskadeforum-2013-Roda-mattan-svarta-halet-och-attestupan

Vad kostar en hjärnskada?
Idag kan man med ganska stor exakthet räkna ut vad en hjärnskada kostar samhället. Ingvar Nilsson, nationalekonom vid Institutet för socialekologisk ekonomi, berättar hur det som verkligen bli dyrt när det handlar om hjärnskador är att avstå från rehabilitering.
http://urplay.se/Produkter/174937-UR-Samtiden-Hjarnskadeforum-2013-Vad-kostar-en-hjarnskada