Modellprojektet

Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada.

Modellprojektet ska ge underlag till förbättringar inom rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada, genom att brukare och profession tillsammans utarbetar modeller inom åtta samhällsområden och tydliggör behoven av samordning.

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för personer med traumatisk hjärnskada att få tillgång till en långsiktig individanpassad rehabilitering, stöd och service som bidrar till god livskvalitet och möjligheter att delta i samhällslivet som andra medborgare.

Bristerna i rehabiliteringen och vårdkedjan för personer med traumatisk hjärnskada är väl beskrivna.  Vi behöver skapa uppmärksamhet och diskutera bristerna, men vi behöver också kunna svara på frågan ”Hur vill ni ha det då?”

För att kunna göra det måste brukare och professionen samarbeta. Det gör vi i projektet genom att ta fram modeller inom olika samhällsområden som underlag till riktlinjer och förbättringsarbete.

Aktuellt
Hjärnskadeforum 2016. Samordnad hjärnskaderehabilitering – verktyg på vägen

Kan ny teknik och e-hälsa vara verktyg i samordningen?
Med den frågeställningen i fokus genomfördes Hjärnskadeforum 2016 den 15 januari.

Processledarmöte i anslutning till Hjärnskadeforum

Den 14 januari, dagen före Hjärnskadeforum, träffades alla processledare i Modellprojektet för att stämma av arbetet i de åtta processgrupperna.

Följ projektet

Följ ”Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada” på Arvsfondens hemsida.