Modellprojektet

Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada.

Modellprojektet ska ge underlag till förbättringar inom rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada, genom att brukare och profession tillsammans utarbetar modeller inom åtta samhällsområden och tydliggör behoven av samordning.

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för personer med traumatisk hjärnskada att få tillgång till en långsiktig individanpassad rehabilitering, stöd och service som bidrar till god livskvalitet och möjligheter att delta i samhällslivet som andra medborgare.

Bristerna i rehabiliteringen och vårdkedjan för personer med traumatisk hjärnskada är väl beskrivna.  Vi behöver skapa uppmärksamhet och diskutera bristerna, men vi behöver också kunna svara på frågan ”Hur vill ni ha det då?”

För att kunna göra det måste brukare och professionen samarbeta. Det gör vi i projektet genom att ta fram modeller inom olika samhällsområden som underlag till riktlinjer och förbättringsarbete.

Aktuellt
Dialogkonferens i Lund

Den 14 september genomfördes Modellprojektets första dialogkonferens på Orupsjukhuset i Höör i Skåne. Det visade sig finnas en bred samsyn kring behovet av samordning för individen och gemensamma samverkansorgan.

Läs mer:

Dialogkonferens i Lund MP 2017

Styr- och implementeringsgrupp

En styr- och implementeringsgrupp har tillsatts med professor Jörgen Borg, Danderyds sjukhus, Maria Lundqvist-Brömster och Marie Almgren från Hjärnkraft , Agneta Rönnqvist och Marina Carlsson från Personskadeförbundet RTP. Christina Amundberg är adjungerad till gruppen.

Gatuvåldets ekonomi

I rapporten Gatuvåldets ekonomi beskrivs bland annat de långsiktiga kostnaderna för invalidiserade offer samt offer med kognitiva skador. Lyssna på seminariet Vad kostar en hjärnskada.