Modellprojektet

Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada.

Modellprojektet ska ge underlag till förbättringar inom rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada, genom att brukare och profession tillsammans utarbetar modeller inom åtta samhällsområden och tydliggör behoven av samordning.

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för personer med traumatisk hjärnskada att få tillgång till en långsiktig individanpassad rehabilitering, stöd och service som bidrar till god livskvalitet och möjligheter att delta i samhällslivet som andra medborgare.

Bristerna i rehabiliteringen och vårdkedjan för personer med traumatisk hjärnskada är väl beskrivna.  Vi behöver skapa uppmärksamhet och diskutera bristerna, men vi behöver också kunna svara på frågan ”Hur vill ni ha det då?”

För att kunna göra det måste brukare och professionen samarbeta. Det gör vi i projektet genom att ta fram modeller inom olika samhällsområden som underlag till riktlinjer och förbättringsarbete.

Aktuellt

Modellprojektet i Almedalen

Modellprojektet presenterades i Almedalen den 2 juli 2018 hos Full Delaktighet vid seminariet ”Ett liv som räddas ska också levas – hur kan hjärnskaderehabiliteringen utvecklas?” av projektledare Marie-Jeanette Bergvall och Hjärnkrafts förbundssekreterare Cecilia Boestad. Dessutom berättar Gunnar Strömhielm om sin resa efter bilolyckan som resulterade i en förvärvad hjärnskada. Seminariet var fullsatt och leddes av moderatorn och Hjärnkrafts ordförande Maria Lundqvist-Brömster.

Lyssna och se seminariet via youtube

Seminariebild Almedalen

Boka in konferensdag

Slutkonferens den 20 november i Stockholm.

Teaser MP slutkonferens 2018m

Kraftsamling för hjärnan 2018 (002)

Modellprojektets sista projektår

Slutkonferensen kommer att genomföras den 20 november 2018 på Aula Medica i Stockholm tillsammans med projektet ”Hjärna Tillsammans” som arbetat med en regional mötesplats för bästa möjliga stöd och rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada, efter exempelvis stroke eller olycka.

Modellprojektet avslutas 31 december i år. Arbetet i processgrupperna är inne i slutskedet. ”Komplex” har blivit ordet som ofta beskriver den värld som präglar insatser för personer med traumatisk hjärnskada och deras anhöriga.

Modellprojektet i Almedalen

Den 2 juli presenteras Modellprojektet i Almedalen hos Full delaktighet, Birgers gränd 1.

Möt Gunnar, som krockade på väg till fjällen. Han berättar om sin väg tillbaka till ett fungerande liv efter hjärnskadan.  Möt också oss från Modellprojektet som arbetat med förslag till förbättringar efter Socialstyrelsens svidande kritik 2012.

Läs mer: Modellprojektet i Almedalen 2018

Namn