Modellprojektet

Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada.

Modellprojektet ska ge underlag till förbättringar inom rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada, genom att brukare och profession tillsammans utarbetar modeller inom åtta samhällsområden och tydliggör behoven av samordning.

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för personer med traumatisk hjärnskada att få tillgång till en långsiktig individanpassad rehabilitering, stöd och service som bidrar till god livskvalitet och möjligheter att delta i samhällslivet som andra medborgare.

Bristerna i rehabiliteringen och vårdkedjan för personer med traumatisk hjärnskada är väl beskrivna.  Vi behöver skapa uppmärksamhet och diskutera bristerna, men vi behöver också kunna svara på frågan ”Hur vill ni ha det då?”

För att kunna göra det måste brukare och professionen samarbeta. Det gör vi i projektet genom att ta fram modeller inom olika samhällsområden som underlag till riktlinjer och förbättringsarbete.

Aktuellt
Modellprojektet i Almedalen

Modellprojektet kommer att finnas på plats i Almedalen torsdagen den 6 juli kl 14 – 17. Vi delar tält med Funktionsrätt Sverige, tält 112 nere vid hamnen.

Besök oss gärna!

Ny implementeringsgrupp

En implementeringsgrupp har tillsatts med professor Jörgen Borg, Danderyds sjukhus, Maria Lundqvist-Brömster och Marie Almgren från Hjärnkraft , Agneta Rönnqvist och Marina Carlsson från Personskadeförbundet RTP. Christina Amundberg är adjungerad till gruppen.

Följ projektet

Följ ”Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada” på Arvsfondens hemsida.