Modellprojektet

Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada.

Modellprojektet ska ge underlag till förbättringar inom rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada, genom att brukare och profession tillsammans utarbetar modeller inom åtta samhällsområden och tydliggör behoven av samordning.

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för personer med traumatisk hjärnskada att få tillgång till en långsiktig individanpassad rehabilitering, stöd och service som bidrar till god livskvalitet och möjligheter att delta i samhällslivet som andra medborgare.

Bristerna i rehabiliteringen och vårdkedjan för personer med traumatisk hjärnskada är väl beskrivna.  Vi behöver skapa uppmärksamhet och diskutera bristerna, men vi behöver också kunna svara på frågan ”Hur vill ni ha det då?”

För att kunna göra det måste brukare och professionen samarbeta. Det gör vi i projektet genom att ta fram modeller inom olika samhällsområden som underlag till riktlinjer och förbättringsarbete.

Aktuellt
Bild på program

Modellprojektets avslutningskonferens

Arvsfondsprojekten Modellprojektet och Hjärna Tillsammans bjuder in till nationell konferens i Stockholm den 20 november.
Konferensen vänder sig till personer med egen erfarenhet av hjärnskada,närstående, politiker, profession, beslutsfattare, samt andra intresserade av området när det gäller barn,
ungdomar och vuxna.

För att lösa dagens och morgondagens problem krävs en mångfald av perspektiv och idéer där den gemensamma nyckeln är samverkan! Den 20 november görs därför en
nationell kraftsamling för hjärnan.
Syftet med konferensen är att belysa det aktuella kunskapsläget och behovet av verksamhets- och kunskapsutveckling, presentera resultat, uppmuntra interprofessionella nätverk och inspirera till vägar framåt.

Kraftsamling för hjärnan 2018 InbjudanProgram

Anmälan (länk öppnar ny sida).

VARMT VÄLKOMMEN!

Modellprojektet i Almedalen

Modellprojektet presenterades i Almedalen den 2 juli 2018 hos Full Delaktighet vid seminariet ”Ett liv som räddas ska också levas – hur kan hjärnskaderehabiliteringen utvecklas?” av projektledare Marie-Jeanette Bergvall och Hjärnkrafts förbundssekreterare Cecilia Boestad. Dessutom berättar Gunnar Strömhielm om sin resa efter bilolyckan som resulterade i en förvärvad hjärnskada. Seminariet var fullsatt och leddes av moderatorn och Hjärnkrafts ordförande Maria Lundqvist-Brömster.

Lyssna och se seminariet via youtube

Seminariebild Almedalen

Boka in konferensdag

Slutkonferens den 20 november i Stockholm.

Teaser MP slutkonferens 2018m

Kraftsamling för hjärnan 2018 (002)

Modellprojektets sista projektår

Slutkonferensen kommer att genomföras den 20 november 2018 på Aula Medica i Stockholm tillsammans med projektet ”Hjärna Tillsammans” som arbetat med en regional mötesplats för bästa möjliga stöd och rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada, efter exempelvis stroke eller olycka.

Modellprojektet avslutas 31 december i år. Arbetet i processgrupperna är inne i slutskedet. ”Komplex” har blivit ordet som ofta beskriver den värld som präglar insatser för personer med traumatisk hjärnskada och deras anhöriga.

Sverige behöver nationella riktlinjer för hjärnskakning

Hjärnskakning är en av de vanligaste orsakerna till att barn söker akutvård – ändå saknas nationella rekommendationer. Det skriver Hjärnkraft och Modellprojektet i en debattartikel i Dagens Medicin.

Läs artikel i Dagens Medicin

Namn