Processgrupp
Rehabilitering inom hälso- och sjukvård, barn

Processgruppen ”Rehabilitering inom hälso- och sjukvård, barn” kartlägger hur beredskapen att erbjuda rehabilitering för barn med traumatisk hjärnskada ser ut idag i svensk sjukvård. Och hur ska detta se ut framöver för de med flerfunktionsnedsättning, med kognitiv påverkan och med beteendeproblematik? Hur ska vi i Sverige bli bättre på att identifiera tidiga besvär så att den naturliga läkningen kan befrämjas? Och hur ska vi identifiera barn med kvarstående behov så att den fortsatta utvecklingen kan stödjas? I gruppen arbetar profession och brukare tillsammans, med strävan mot samarbete med övergripande beslutsfattare.

Processledare:  Catherine Aaro Jonsson,
Neuropsykolog, Fil dr
Barn- och Ungdomshabiliteringen
Region Jämtland Härjedalen