Projektarbetet bedrivs i sju processgrupper

Målet är att ta fram modeller och tydliggöra behoven av samordning i hela kedjan. Processerna utgår från tre olika konsekvenser efter hjärnskada som behöver olika omhändertagande;

  • kognitiv funktionsnedsättning,
  • multifunktions­ned­sättning och
  • beteende­störning.

Särskilda behov för personer över 65 år och barn ska beaktas i arbetet. Till varje process knyts även en referensgrupp.

Processgrupperna är följande:

  • Rehabilitering inom hälso- och sjukvård, vuxna –  rehabilitering/uppföljning
  • Rehabilitering inom hälso- och sjukvård, barn –  rehabilitering/uppföljning
  • Stöd och service
  • Barns stöd i skola/fritid
  • Utbildning, sysselsättning och försörjning
  • Stödfunktioner (hjärnskadekoordinatorer, gode män etc)
  • Samordning

I alla processgrupper ingår minst en person med egen skade­erfarenhet och/eller anhörig.

Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada.