Barns stöd i skola/fritid

Processgruppen ”Barns stöd i skola/fritid” utgår i sitt arbete från Barnkonventionen och kartlägger förutsättningarna för att ge barn med traumatisk hjärnskada stöd i skola och fritidsaktiviteter.

Kunskap samlas in bland annat genom en enkätundersökning och intervju med föräldrar till barn med förvärvad hjärnskada. Vi vill se vad som fungerar bra, vad som saknas och kunna ge förslag på vad som krävs för att det ska fungera för barnen i deras vardag.

Processledare: Helene Lidström, Universitetslektor,

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier,

Avdelningen för arbetsterapi, Linköpings universitet.