Rapporten

Stöd och service

*
Beställ tryckt version av rapporten, klicka här.

Ange namn, adress och antal ex. i beställningen. Skickas mot frakt- och emballagekostnad från 45 kr (upp till sju rapporter för 79 kr). Vid större beställning kontakta Hjärnkraft via mejl info@hjarnkraft.se eller telefon 08-447 45 30. Antal sidor: 134. ISBN 978-91-985140-2-5


Mer om rapporten

Rapport beskriver de stödformer som personer med förvärvade hjärnskador kan ha rätt till enligt de lagar som styr insatser enligt LSS, bistånd inom socialtjänsten, bidrag för bostadsanpassning samt resor inom färdtjänst och riksfärdtjänst.

Varje lags stödsystem och villkoren för att få en insats beskrivs var för sig. Vem som ansvar för stödsystemet och hur det kan vara organiserat presenteras översiktligt. Därefter redogör vi för resultaten från de uppföljningar och tillsyner som olika myndigheter har gjort för att ta reda på i vilken grad lagstiftningarnas intentioner uppfylls.

Till sist lämnar vi våra rekommendationer för förbättringar av det samlade stödet till personer med funktionsnedsättningar. Det finns också i ovanstående lagstiftningar bestämmelser om förebyggande stöd och planerings- och informationsskyldighet. I den sociala lagstiftningen är ansvaret för stöd till personer med funktionsnedsättningar uppdelat på staten, landstingen/regionerna och kommunerna. Verksamheterna kan utföras av privata utförare.

3StodServicewebb

Klicka på bilden för kostnadsfri PDF.
Skrivs ut på liggande A4.