Rapporten

Stöd i skola och fritid

*
Beställ tryckt version av rapporten, klicka här.

Ange namn, adress och antal ex. i beställningen. Skickas mot frakt- och emballagekostnad från 45 kr (upp till sju rapporter för 79 kr). Vid större beställning kontakta Hjärnkraft via mejl info@hjarnkraft.se eller telefon 08-447 45 30. Antal sidor: 96. ISBN 978-91-985140-3-2


Mer om rapporten

Rapporten beskriver det nationella- och internationella kunskapsläget för det stöd som finns för barn med traumatisk hjärnskada, i skola och på fritid. Den beskriver de lagar och konventioner som styr barnets rätt till stöd och ger en översikt av hur stöden fungerar. Rapporten tar också upp habiliteringens roll, reglering av hjälpmedel inom området och nationella likheter och olikheter.

Vidare redovisas också forskning i form av litteraturstudier och kvalitativa studier utifrån individuella intervjuer med barn, vårdnadshavare och skolpersonal som genomförts i anslutning till projektet.

Slutligen presenteras förslag på förändringar för att säkerställa att barn med traumatisk hjärnskada får ett likvärdigt stöd, oberoende av var i landet de bor. Förslagen ska stärka barnens möjligheter att med rätt stöd uppnå bästa möjliga resultat utifrån de funktionsnedsättningar hjärnskadan medfört och dessutom möjligheter till en aktiv och stimulerande fritid i enlighet med Barnkonventionen, som föreslås integreras i svensk lagstiftning.

4skolafritidwebb

Klicka på bilden för kostnadsfri PDF.
Skrivs ut på liggande A4.