Rapporten

Samordning

*

Beställ tryckt version av rapporten, klicka här.

Ange namn, adress och antal ex. i beställningen. Skickas mot frakt- och emballagekostnad från 45 kr (upp till sju rapporter för 79 kr). Vid större beställning kontakta Hjärnkraft via mejl info@hjarnkraft.se eller telefon 084474530. Antal sidor: 124. ISBN 978-91-985140-6-3


Mer om rapporten

Rapporten beskriver bakgrund vad gäller samordningsinsatser, nuvarande situation i Sverige och resultat vid en internationell jämförelse. I analysen görs jämförelser med andra diagnosgrupper och exempel på samordning av vård och omsorg. Rapporten inkluderar även samhällsstöd efter de medicinska insatserna. Det innebär att samordning ses ur ett biopsykosocialt perspektiv och inte bara ett medicinsk.

Rapporten bygger på workshops tillsammans med övriga processledare, litteraturgenomgångar, deltagande i seminarier och samtal med personer med egen erfarenhet, närstående och sakkunniga. I denna rapport tas också upp samordning utifrån erfarenheter från Modellprojektets övriga processområden.

7samordningwebb

Klicka på bilden för kostnadsfri PDF.
Skrivs ut på liggande A4.